• slovak
  • czech
  • flagswiss

Telesná kompozícia – hodnotenie celkovej pohody

Všímajte si dôležité varovné signály!

pro weight

Aby sa dal odhadnúť zdravotný stav jedinca, je dôležité určiť pomerné zastúpenie jednotlivých zložiek skladby jeho tela. Je potrebné zobrať do úvahy ďalšie faktory, ako telesný tuk, voda, svaly, kostná hmota, BMI a BMR.

Microlife manažment hmotnosti vám umožní ohodnotiť zloženie tela.

Telesný tuk

Telesný tuk je potrebný pre metabolizmus a určitá jeho rezerva, ktorá je teoreticky prebytkom, je nutná pre tých, čo sú fyzicky aktívni. Preto normálny percentuálny podiel hmotnosti tuku v tele predstavuje asi 16 % z hmotnosti u mužov a 27 % u žien.

Voda v tele

Percentuálne zastúpenie vody v tele je dôležitá súčasť celkového zdravia človeka, pretože voda je najdôležitejšia zložka telesnej váhy a predstavuje viac ako polovicu celkovej hmotnosti. Podiel 57 % vody v tele je optimálny a variácia o 10 % vyššia alebo nižšia je v norme.

Kostná hmota

Kostná hmota sa rýchlo zvyšuje v detstve a dosahuje maximum medzi 30. a 40. rokom života a potom mierne klesá s rastúcim vekom. Zdravá výživa, pravidelné cvičenie – vrátane mierneho budovania svalstva môže pomôcť k zníženiu kostnej degenerácie. Obsah kostnej hmoty u mužov je 15 % a u žien 12 %.

Svalová hmota

Svalová hmota je dôležitá pre určenie zdravej telesnej kompozície. Osoby s vyšším podielom svalovej hmoty sa dokážu ľahšie hýbať, ale potrebujú k tomu viac energie.

Index telesnej hmotnosti

Index telesnej hmotnosti (BMI) je jednoduchý index pre pomer hmotnosť (v kg)/ [výška (v m)]2, ktorý sa bežne používa pre klasifikáciu podváhy, nadváhy a obezity u dospelých. Avšak, tučnota je nadhodnotená u ľudí, ktorí majú svalnatejšiu alebo športovejšiu postavu.

Digitálne váhy

  • Váhy

    Produkty Microlife na efektívne meranie telesnej hmotnosti.

Aktuality

Nová partnerská spolupráca poskytne účinnú pomoc pri prevencii cievnej mozgovej príhody

Spoločnosť INTERPHARM Slovakia, a.s. dodávateľ digitálnych tlakomerov Microlife s funkciou Afib, ktorá umožňuje detegovať riziko predsieňovej fibrilácie súbežne s meraním krvného tlaku, vstúpila ako generálny partner projektu Od srdca k srdcu do partnerskej spolupráce s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Čítať ďalej...

Ocenenie za vysokú dizajnovú kvalitu: Microlife NC 200 obdrží ocenenie Red Dot Award: Produktový Dizajn 2018

S hrdosťou Vám oznamujeme, že MICROLIFE získal ocenenie Red Dot: Produktový dizajn 2018

Čítať ďalej...

Máme prvé výsledky štúdie FIBRILE projektu Od srdca k srdcu orientovanej na zdravie srdca v lekárňach na Slovensku!

Od 17. mája sa v lekárňach na Slovensku spustil projekt Od srdca k srdcu. Cieľom projektu je včasné zachytenie nediagnostikovanej alebo neliečenej atriálnej fibrilácie ako prevencie vzniku možných mozgových príhod a hypertenzie u obyvateľov Slovenska.

Čítať ďalej...
microlife Copyright © 2018 microlife.sk - Created by nic.sk. Zásady ochrany osobných údajov >>