• slovak
  • czech
  • flagswiss

Telesná kompozícia – hodnotenie celkovej pohody

Všímajte si dôležité varovné signály!

pro weight

Aby sa dal odhadnúť zdravotný stav jedinca, je dôležité určiť pomerné zastúpenie jednotlivých zložiek skladby jeho tela. Je potrebné zobrať do úvahy ďalšie faktory, ako telesný tuk, voda, svaly, kostná hmota, BMI a BMR.

Microlife manažment hmotnosti vám umožní ohodnotiť zloženie tela.

Telesný tuk

Telesný tuk je potrebný pre metabolizmus a určitá jeho rezerva, ktorá je teoreticky prebytkom, je nutná pre tých, čo sú fyzicky aktívni. Preto normálny percentuálny podiel hmotnosti tuku v tele predstavuje asi 16 % z hmotnosti u mužov a 27 % u žien.

Voda v tele

Percentuálne zastúpenie vody v tele je dôležitá súčasť celkového zdravia človeka, pretože voda je najdôležitejšia zložka telesnej váhy a predstavuje viac ako polovicu celkovej hmotnosti. Podiel 57 % vody v tele je optimálny a variácia o 10 % vyššia alebo nižšia je v norme.

Kostná hmota

Kostná hmota sa rýchlo zvyšuje v detstve a dosahuje maximum medzi 30. a 40. rokom života a potom mierne klesá s rastúcim vekom. Zdravá výživa, pravidelné cvičenie – vrátane mierneho budovania svalstva môže pomôcť k zníženiu kostnej degenerácie. Obsah kostnej hmoty u mužov je 15 % a u žien 12 %.

Svalová hmota

Svalová hmota je dôležitá pre určenie zdravej telesnej kompozície. Osoby s vyšším podielom svalovej hmoty sa dokážu ľahšie hýbať, ale potrebujú k tomu viac energie.

Index telesnej hmotnosti

Index telesnej hmotnosti (BMI) je jednoduchý index pre pomer hmotnosť (v kg)/ [výška (v m)]2, ktorý sa bežne používa pre klasifikáciu podváhy, nadváhy a obezity u dospelých. Avšak, tučnota je nadhodnotená u ľudí, ktorí majú svalnatejšiu alebo športovejšiu postavu.

Digitálne váhy

  • Váhy

    Produkty Microlife na efektívne meranie telesnej hmotnosti.

Aktuality

Máme prvé výsledky štúdie FIBRILE projektu Od srdca k srdcu orientovanej na zdravie srdca v lekárňach na Slovensku!

Od 17. mája sa v lekárňach na Slovensku spustil projekt Od srdca k srdcu. Cieľom projektu je včasné zachytenie nediagnostikovanej alebo neliečenej atriálnej fibrilácie ako prevencie vzniku možných mozgových príhod a hypertenzie u obyvateľov Slovenska.

Čítať ďalej...

Od 17. mája LEKÁRNE spúšťajú projekt ADC Od srdca k srdcu. Odhaľte s pomocou lekárnika hrozbu mozgovej porážky!

Zúčastnite sa štúdie FIBRILE – najväčšej skríningovej štúdie orientovanej na zdravie srdca v lekárňach na Slovensku! ADC pozýva všetkých, ktorým leží na srdci ich zdravie, do najväčšieho projektu kardiovaskulárnej prevencie v lekárňach s názvom Od srdca k srdcu. V tomto roku je cieľom projektu hlavne prevencia cievnych mozgových príhod. Skríningové merania sa preto budú prednostne zameriavať na meranie dvoch hlavných rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody, a to HYPERTENZIE a ATRIÁLNEJ FIBRILÁCIE – predsieňovej arytmie.

Čítať ďalej...

Slovenskí lekárnici bližšie k pacientom

Bratislava 29. marca 2017 – Možnosť merania biochemických parametrov majú slovenskí pacienti už niekoľko rokov v mnohých slovenských lekárňach. Táto možnosť sa v tomto roku ponúka aj pre lekárne, ktoré doposiaľ svojim pacientom tieto merania neponúkli. Mladí členovia SLeK už v januári spustili celoslovenský projekt „Zdravie do lekárne. Je zameraný na realizáciu meraní biochemických parametrov a poskytovanie odborného poradenstva v lekárňach. Slovenská lekárnická komora sa stala partnerom tohto projektu.

Čítať ďalej...
microlife Copyright © 2018 microlife.sk - Created by nic.sk