• slovak
  • czech
  • flagswiss

Logo Urad verejneho zdravotnictva

Spoločnosť INTERPHARM Slovakia, a.s. dodávateľ digitálnych tlakomerov Microlife s funkciou Afib, ktorá umožňuje detegovať riziko predsieňovej fibrilácie súbežne s meraním krvného tlaku, vstúpila ako generálny partner projektu Od srdca k srdcu do partnerskej spolupráce s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Ako uvádza koordinátor projektu, renomovaný odborník PharmDr. Peter Stanko, projekt Od srdca k srdcu je jedným z najväčších projektov kardiovaskulárnej prevencie realizovaných priamo v lekárňach.

Jeho cieľom je prevencia cievnych mozgových príhod predovšetkým formou skríningových meraní hlavných rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody, a to HYPERTENZIE a ATRIÁLNEJ FIBRILÁCIE – predsieňovej arytmie. Skríningové merania atriálnej fibrilácie sa uskutočňujú vo vybraných lekárňach, ktorých zoznam nájdete na stránke www.microlife.sk v sekcii aktuality.

Partner spolupráce, Úrad verejného zdravotníctva SR, disponuje poradňami zdravia v krajských mestách SR: Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. V uvedených centrách poradenstva poskytujú merania krvného tlaku a zároveň atriálnej fibrilácie, ako aj poradenstvo v oblasti správneho merania krvného tlaku a predchádzania cievnej mozgovej príhode.

Úlohou jednotlivých meraní uskutočňovaných v rámci projektu nie je stanoviť diagnózu, ale včas zachytiť pacienta so zvýšeným rizikom cievnej mozgovej príhody a odoslať ho na konzultáciu k lekárovi a tiež odporučiť domáce meranie tlaku a atriálnej fibrilácie.

Primárne sa projekt teda zameriava na predchádzanie predčasným úmrtiam a invalidizácii ľudí – keďže u osôb s atriálnou fibriláciou je až 5-násobne vyššie riziko cievnej mozgovej príhody. Podľa štatistík je totiž práve mozgová porážka prvá najčastejšia príčina invalidity, druhá najčastejšia príčina demencie a tretia najčastejšia príčina smrti.

Výnimočnosť projektu Od srdca k srdcu potvrdzujú bezplatné služby lekárnikov, ktorí sú zaškolení na najvyššej úrovni a tvoria dôležitý pilier projektu.

Spoločnosť INTERPHARM Slovakia, a.s. verí, že spolupráca s Úradom verejného zdravotníctva SR bude predstavovať míľový krok v oblasti prevencie cievnej mozgovej príhody a vďaka možnosti včasného zaznamenávania symptómov skrytej predsieňovej arytmie napomôže u obyvateľov Slovenska znížiť riziko mozgovej porážky na najnižšiu možnú mieru.

Aktuality

Microlife oslavuje 40 výročie!

Od malého podniku po popredného svetového výrobcu tlakomerov a teplomerov: Úspešný príbeh spoločnosti Microlife začal v roku 1981.

Čítať ďalej...

Úspešná misia lekárnikov pri odhaľovaní rizík mozgovej príhody – druhej najčastejšej príčiny úmrtí Slovákov

Každý deň, po celý náš život zabezpečujú činnosť nášho srdca elektrické impulzy srdca. Niekedy však celkom stratia svoj pravidelný rytmus. Najčastejšou formou takejto arytmie je tzv. predsieňová – atriálna fibrilácia.

Čítať ďalej...

Nová partnerská spolupráca poskytne účinnú pomoc pri prevencii cievnej mozgovej príhody

Spoločnosť INTERPHARM Slovakia, a.s. dodávateľ digitálnych tlakomerov Microlife s funkciou Afib, ktorá umožňuje detegovať riziko predsieňovej fibrilácie súbežne s meraním krvného tlaku, vstúpila ako generálny partner projektu Od srdca k srdcu do partnerskej spolupráce s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Čítať ďalej...
microlife Copyright © 2021 microlife.sk - Created by nic.sk. Zásady ochrany osobných údajov >>