• slovak
  • czech
  • flagswiss

Analyzátor krvného tlaku +

Získajte komplexné a dlhodobé informácie o Vašom krvnom tlaku.

2856 icon BPA 700x700 2153 icon usb port full
PC pripojenie a bezplatný softvér
Kompatibilný s Windows 7, 8 a 10

 

2850 Product Picture Software BPAplus front

Inštalácia a prenos údajov:

BPA+ softvér sa používa jednoducho. Postupujte podľa nasledovných krokov:

 

2856 icon BPA 67x67  1. Stiahnite si najnovší BPA+
  Kliknutím na odkaz nižšie si stiahnite najnovšiu verziu softvéru BPA+.
  Po stiahnutí spustite inštalačný súbor aplikácie a nainštalujte BPA+ do PC.

 

2861 USB cable socket  2. Pomocou kábla USB pripojte prístroj k počítaču
  Pripojte tlakomer pomocou USB káblu. Nie je potrebné tlakomer zapínať.
  Po úspešnom pripojení k PC sa na displeji tlakomera zobrazia 3 vodorovné čiarky.
  Ak sa po pripojení 3 čiarky nezobrazia, skontrolujte USB kábel a port.

 

2860 Icon BPA data transfer blue  3. Spustenie prenosu údajov
  Ak chcete preniesť namerané údaje z tlakomeru do softvéru BPA+, spustite softvér BPA+,
  keď je tlakomer pripojený k počítaču.
  Keď BPA+ zistí, že je k počítaču pripojený tlakomer, tlačidlo prenosu dát umiestnené
  v pravom hornom rohu používateľského rozhrania softvéru sa zobrazí modrou farbou.
                      Kliknutím na toto tlačidlo prenesiete údaje.

data transfer succesful 
  4. Úspešný prenos údajov

  Po úspešnom prenose údajov sa zobrazí správa "Measurement data downloaded sucessfully"
  ("Úspešne prevzaté údaje merania").

 

2857 Icon BPA data transfer grey  5. Odpojenie prístroja
  Po ukončení prenosu údajov môžete tlakomer odpojiť od počítača. Keď je tlakomer odpojený,
  tlačidlo prenosu dát bude zobrazené sivou farbou a bude neaktívne.

 

Kliknite sem pre stiahnutie najnovšieho BPA+ softvéru
BPAPLUSEXE, 10.2 MB

Doplňujúce poznámky:

• Uistite sa, že softvér do PC inštalujete cez konto administrátora. Klávesovú skratku BPA+ nájdete na pracovnej ploche počítača.

• Ak je zapnutá voľba "Clear memory after upload" ("Vymazať pamäť po načítaní údajov"), BPA+ softvér vydá tlakomeru pokyn, aby po prenose údajov vymazal všetky namerané údaje z pamäte. Táto možnosť je štandardne vypnutá.

• Skontrolujte, či je v tlakomeri nastavený dátumu a čas, pretože údaje namerané bez dátumu a času nebudú prenesené do softvéru BPA+.

• USB kábel počas prenosu údajov neodpájajte.

• Tlakomer na displeji zobrazí po prijatí príkazov (napr. prenos údajov) zo softvéru BPA+ okrem 3 pomlčiek aj skratku „USB“.

• Dátum a čas nastavený v tlakomeri sa počas prenosu údajov automaticky synchronizuje s nastavením v PC. Preto sa uistite, že nastavenie dátumu a času v počítači je správne.

• Všetky funkcie a ovládacie tlačidlá tlakomeru sú počas pripojenia k PC vypnuté.

Aktuality

Úspešná misia lekárnikov pri odhaľovaní rizík mozgovej príhody – druhej najčastejšej príčiny úmrtí Slovákov

Každý deň, po celý náš život zabezpečujú činnosť nášho srdca elektrické impulzy srdca. Niekedy však celkom stratia svoj pravidelný rytmus. Najčastejšou formou takejto arytmie je tzv. predsieňová – atriálna fibrilácia.

Čítať ďalej...

Nová partnerská spolupráca poskytne účinnú pomoc pri prevencii cievnej mozgovej príhody

Spoločnosť INTERPHARM Slovakia, a.s. dodávateľ digitálnych tlakomerov Microlife s funkciou Afib, ktorá umožňuje detegovať riziko predsieňovej fibrilácie súbežne s meraním krvného tlaku, vstúpila ako generálny partner projektu Od srdca k srdcu do partnerskej spolupráce s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Čítať ďalej...

Ocenenie za vysokú dizajnovú kvalitu: Microlife NC 200 obdrží ocenenie Red Dot Award: Produktový Dizajn 2018

S hrdosťou Vám oznamujeme, že MICROLIFE získal ocenenie Red Dot: Produktový dizajn 2018

Čítať ďalej...
microlife Copyright © 2020 microlife.sk - Created by nic.sk. Zásady ochrany osobných údajov >>