• slovak
  • czech
  • flagswiss

Telesná kompozícia – hodnotenie celkovej pohody

Všímajte si dôležité varovné signály!

pro weight

Aby sa dal odhadnúť zdravotný stav jedinca, je dôležité určiť pomerné zastúpenie jednotlivých zložiek skladby jeho tela. Je potrebné zobrať do úvahy ďalšie faktory, ako telesný tuk, voda, svaly, kostná hmota, BMI a BMR.

Microlife manažment hmotnosti vám umožní ohodnotiť zloženie tela.

Telesný tuk

Telesný tuk je potrebný pre metabolizmus a určitá jeho rezerva, ktorá je teoreticky prebytkom, je nutná pre tých, čo sú fyzicky aktívni. Preto normálny percentuálny podiel hmotnosti tuku v tele predstavuje asi 16 % z hmotnosti u mužov a 27 % u žien.

Voda v tele

Percentuálne zastúpenie vody v tele je dôležitá súčasť celkového zdravia človeka, pretože voda je najdôležitejšia zložka telesnej váhy a predstavuje viac ako polovicu celkovej hmotnosti. Podiel 57 % vody v tele je optimálny a variácia o 10 % vyššia alebo nižšia je v norme.

Kostná hmota

Kostná hmota sa rýchlo zvyšuje v detstve a dosahuje maximum medzi 30. a 40. rokom života a potom mierne klesá s rastúcim vekom. Zdravá výživa, pravidelné cvičenie – vrátane mierneho budovania svalstva môže pomôcť k zníženiu kostnej degenerácie. Obsah kostnej hmoty u mužov je 15 % a u žien 12 %.

Svalová hmota

Svalová hmota je dôležitá pre určenie zdravej telesnej kompozície. Osoby s vyšším podielom svalovej hmoty sa dokážu ľahšie hýbať, ale potrebujú k tomu viac energie.

Index telesnej hmotnosti

Index telesnej hmotnosti (BMI) je jednoduchý index pre pomer hmotnosť (v kg)/ [výška (v m)]2, ktorý sa bežne používa pre klasifikáciu podváhy, nadváhy a obezity u dospelých. Avšak, tučnota je nadhodnotená u ľudí, ktorí majú svalnatejšiu alebo športovejšiu postavu.

Digitálne váhy

  • Váhy

    Produkty Microlife na efektívne meranie telesnej hmotnosti.

Aktuality

Microlife oslavuje 40 výročie!

Od malého podniku po popredného svetového výrobcu tlakomerov a teplomerov: Úspešný príbeh spoločnosti Microlife začal v roku 1981.

Čítať ďalej...

Úspešná misia lekárnikov pri odhaľovaní rizík mozgovej príhody – druhej najčastejšej príčiny úmrtí Slovákov

Každý deň, po celý náš život zabezpečujú činnosť nášho srdca elektrické impulzy srdca. Niekedy však celkom stratia svoj pravidelný rytmus. Najčastejšou formou takejto arytmie je tzv. predsieňová – atriálna fibrilácia.

Čítať ďalej...

Nová partnerská spolupráca poskytne účinnú pomoc pri prevencii cievnej mozgovej príhody

Spoločnosť INTERPHARM Slovakia, a.s. dodávateľ digitálnych tlakomerov Microlife s funkciou Afib, ktorá umožňuje detegovať riziko predsieňovej fibrilácie súbežne s meraním krvného tlaku, vstúpila ako generálny partner projektu Od srdca k srdcu do partnerskej spolupráce s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Čítať ďalej...
microlife Copyright © 2021 microlife.sk - Created by nic.sk. Zásady ochrany osobných údajov >>