• slovak
  • czech
  • flagswiss

InUse MT700 child 2 700 260

Voľba správneho teplomera pre meranie na rôznych častiach tela – ukážeme vám, ako správne merať teplotu tela. Tiež zistíte, prečo by technická presnosť a klinická spoľahlivosť merania nemali byť zamieňané.

1. Výber časti tela na meranie teploty

A. Rektálne meranie
Rektálne meranie je najspoľahlivejšou metódou na získanie teploty telesného jadra. Rozdiely výsledkov sú malé a presnosť meraní je obzvlášť vysoká. Normálny rozsah hodnôt je približne medzi 36,2 až 37,7 °C.

B. Vaginálne meranie
Meranie vaginálnej teploty u žien je porovnateľne presné ako rektálne merania s porovnateľne stabilnými výsledkami meraní: Výsledok meraní je mierne nižší ako teplota telesného jadra v priemere od 0,1 °C do 0,3 °C.

C. Meranie v ústach
Meranie teploty v ústach sa môže vykonávať bukálne (pri líci) alebo sublingválne (pod jazykom). V oboch prípadoch je nameraná teplota mierne nižšia v porovnaní s rektálnym meraním – približne o 0,3 °C až 0,8 °C. Sublingválne meranie je viac uprednostňované než bukálne.

D. Axilárne meranie (meranie v podpazuší)
Meranie povrchovej teploty tela zvyčajne vykonáva medicínsky personál v podpazuší alebo slabinách. Príslušná končatina je pritlačená k telu, aby sa znížil možný vplyv okolitej teploty. Toto je však možné až od určitej telesnej hmotnosti a tento typ merania trvá dlhší čas.

U dospelých pacientov je teplota axilárneho merania nižšia ako pri rektálnom meraní – približne od 0,5 až do 1,5 °C! U detí je rozdiel teploty v porovnaní s rektálnym meraním nižší.

2. Výber správneho teplomera

Existujú rôzne druhy teplomerov, z ktorých si môžete vybrať podľa toho, na ktorej časti tela chcete vykonať meranie.

A. Ušný teplomer
Pomocou infračerveného snímača meria teplotu bubienka. Špička teplomera sa jednoducho vloží do ušného kanálika a už po 1 sekunde sa zobrazí výsledok nameranej hodnoty! Okrem jednoduchého použitia je táto metóda merania veľmi spoľahlivá – pri predpoklade, že spoľahlivosť bola preukázaná pre klinické účely.

Starostlivo skonštruované ušné teplomery merajú s veľmi vysokou presnosťou a malými odchýlkami výsledkov. Optimálny tvar meracieho snímača teplomera je predpokladom presných meraní u dojčiat a detí.

B. Čelový teplomer
Meranie s čelovým teplomerom je vnímané ako najmenej rušivé a teda je to najpohodlnejší spôsob merania telesnej teploty na čele pacienta. Infračervený snímač detekuje najvyššiu nameranú hodnotu, zatiaľ čo druhý snímač meria teplotu okolia. Rozdiel medzi týmito dvomi nameranými hodnotami, berúc do úvahy klinické ekvalizačné (vyrovnávacie) výpočty, udáva teplotu tela, ktorá je zobrazená na LCD displeji.

3. Venujte pozornosť presnosti merania teploty

Je dôležité rozlišovať pojmy ako je technická presnosť, ktorou teplomer sníma teplotu a klinická spoľahlivosť konkrétnej metódy merania. Presnosť teplomera sa určuje za ideálnych podmienok v súlade s príslušnými technickými normami, aby sa zaručila kvalita meracieho prístroja. Moderné vysokokvalitné teplomery merajú s presnosťou +/- 0,1 °C.

Technická presnosť a klinická spoľahlivosť pri používaní teplomera by sa nemali zamieňať. Teplota ľudského tela závisí od toho, z ktorej časti tela je teplota zosnímaná a od času merania. Tieto odchýlky sú spôsobené fyziologickými faktormi a musia byť odlíšené od poruchy teplomera. Presnosť merania závisí hlavne od toho, či sa teplomer správne používa (postupovať podľa pokynov v návode na používanie!).

Platí nasledovné: Meraná telesná teplota je vždy závislá od toho, kde sa meranie vykonalo. Na rozdiel od rozšíreného názoru, neexistuje žiadna "normálna teplota".

Aktuality

Microlife oslavuje 40 výročie!

Od malého podniku po popredného svetového výrobcu tlakomerov a teplomerov: Úspešný príbeh spoločnosti Microlife začal v roku 1981.

Čítať ďalej...

Úspešná misia lekárnikov pri odhaľovaní rizík mozgovej príhody – druhej najčastejšej príčiny úmrtí Slovákov

Každý deň, po celý náš život zabezpečujú činnosť nášho srdca elektrické impulzy srdca. Niekedy však celkom stratia svoj pravidelný rytmus. Najčastejšou formou takejto arytmie je tzv. predsieňová – atriálna fibrilácia.

Čítať ďalej...

Nová partnerská spolupráca poskytne účinnú pomoc pri prevencii cievnej mozgovej príhody

Spoločnosť INTERPHARM Slovakia, a.s. dodávateľ digitálnych tlakomerov Microlife s funkciou Afib, ktorá umožňuje detegovať riziko predsieňovej fibrilácie súbežne s meraním krvného tlaku, vstúpila ako generálny partner projektu Od srdca k srdcu do partnerskej spolupráce s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Čítať ďalej...
microlife Copyright © 2021 microlife.sk - Created by nic.sk. Zásady ochrany osobných údajov >>