• slovak
  • czech
  • flagswiss

MAM technológia umožňuje rýchlu a presnú charakteristiku krvného tlaku ekvivalentnú k opakovaným meraniam počas 90 minút. 

Čo je MAM technológia?

Microlife Average Mode: vynikajúca spoľahlivosť sa docielila pomocou automatickej analýzy dát 3 postupných meraní v priebehu menej ako 3 minút.

 

MAM technológia poskytuje vynikajúcu spoľahlivosť merania tlaku v domácom i profesionálnom prostredí.

Zlepšenie sa dosiahlo automatickou analýzou dát 3 nasledovných meraní.

Vynikajúca spoľahlivosť poskytuje lekárom dôležitú informáciu a istotu, že liečebný plán uspokojuje potreby zdravotného stavu pacienta.

Prečo technológia MAM?

Vzhľadom na to, že krvný tlak kolíše, lekári a hypertenziologické spoločnosti odporúčajú vykonať aspoň dve merania zakaždým a spriemerovať ich. Ďalšie merania by sa mali vykonávať každý deň v rovnakom čase.

Patentovaná technológia MAM spoločnosti Microlife uskutočňuje 3 postupné merania krvného tlaku za sebou.
Výsledky sa analyzujú a vyhodnocujú s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu presnosť a priemerná hodnota krvného tlaku je zaručená.

zdroj:
Wilton A, De Greeff A , Shennan AH - RAPID ASSESSMENT OF BLOOD PRESSURE IN THE OBSTETRIC DAY UNIT
USING MICROLIFE MAM TECHNOLOGY; European Society of Hypertension, 16th Annual Meeting, Madrid, Spain, June 2006.

Aktuality

Microlife oslavuje 40 výročie!

Od malého podniku po popredného svetového výrobcu tlakomerov a teplomerov: Úspešný príbeh spoločnosti Microlife začal v roku 1981.

Čítať ďalej...

Úspešná misia lekárnikov pri odhaľovaní rizík mozgovej príhody – druhej najčastejšej príčiny úmrtí Slovákov

Každý deň, po celý náš život zabezpečujú činnosť nášho srdca elektrické impulzy srdca. Niekedy však celkom stratia svoj pravidelný rytmus. Najčastejšou formou takejto arytmie je tzv. predsieňová – atriálna fibrilácia.

Čítať ďalej...

Nová partnerská spolupráca poskytne účinnú pomoc pri prevencii cievnej mozgovej príhody

Spoločnosť INTERPHARM Slovakia, a.s. dodávateľ digitálnych tlakomerov Microlife s funkciou Afib, ktorá umožňuje detegovať riziko predsieňovej fibrilácie súbežne s meraním krvného tlaku, vstúpila ako generálny partner projektu Od srdca k srdcu do partnerskej spolupráce s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Čítať ďalej...
microlife Copyright © 2021 microlife.sk - Created by nic.sk. Zásady ochrany osobných údajov >>